ADIVA za uspješnu i suvremenu ljekarnu

ADIVA je jedinstveni marketinško-poslovni koncept namijenjen ljekarnama koji je PHOENIX Farmacija pokrenula 2010. godine

Od samog početka, ADIVA programom promovira se ljekarnička skrb, osnažuje uloga ljekarnika u preventivnom djelovanju na zdravlje građana te se istodobno jača povjerenje pacijenata prema ljekarnicima. Cilj ADIVA programa jest pobuditi svijest građana o tome da su ljekarnici najpristupačniji zdravstveni djelatnici i potaknuti ih da se ne ustručavaju zatražiti stručni savjet o ispravnoj primjeni lijekova, sprečavanju razvoja bolesti i očuvanju zdravlja.

Mrežu ADIVA ljekarni danas čini 166 ljekarni diljem Hrvatske. Kontinuirano se svake godine razvijaju dodatne usluge i novi alati koji ADIVA ljekarnama pomažu odgovoriti na zahtjeve sve dinamičnijeg tržišnog okruženja. ADIVA je siguran put do povjerenja pacijenata i njihove lojalnosti, osobito u vrijeme sve izraženije konkurencije među ljekarnama i visokih očekivanja pacijenata kad je riječ o ljekarničkim uslugama. Ovaj program PHOENIX Farmacije uspješno objedinjuje stručno usavršavanje ljekarnika i marketinšku podršku.

Description: http://www.phoenix-farmacija.hr/EasyEdit/UserFiles/LJEKARNA%20PETRINEC,%20ZAGREB._za%20webjpg.jpg

 

ADIVA ljekarnici polaze tečajeve stručnog usavršavanja koji im omogućuju stjecanje najnovijih stručnih saznanja o raznim tegobama i bolestima te vještina u svrhu razvoja dodatnih ljekarničkih usluga i kvalitetnijeg savjetovanja pacijenata. S ciljem veće sigurnosti pacijenata te jačanja uloge i važnosti ljekarnika u preventivnom djelovanju na očuvanje zdravlja građana, ADIVA ljekarne provode savjetodavne programe za pacijente.

Description: http://www.phoenix-farmacija.hr/EasyEdit/UserFiles/Kampanja2016_new2016.png


Uz dodatno savjetovanje, pacijentima u ADIVA ljekarnama osiguravamo tiskani edukativni materijal u obliku informativnih letaka pozicioniranih u promotivnom stalku ADIVA zdravstvenog kutka. Osim edukativnog materijala, pacijentima je dostupan i vrlo popularan ADIVA Plus časopis, vodeći među zdravstvenim dvotjednicima u Hrvatskoj.

Description: http://www.phoenix-farmacija.hr/EasyEdit/UserFiles/ADIVAPlus_new.png


Tijekom 2015. godine u sklopu ADIVA programa istaknula se nova usluga koja donosi dodatnu vrijednost ljekarnama i njihovim pacijentima, a to je ADIVA program vjernosti „Vjerni zdravlju“.

U okviru ADIVA programa za ljekarne PHOENIX Farmacija d.o.o. u 2017. godini lansirala je ljekarnički zdravstveni portal adiva.hr u novom ruhu te obogaćenog sadržaja za sve koji žele biti u trendu sa zdravljem i živjeti zdravo. U samo nekoliko klikova naši korisnici mogu pronaći brojne zanimljive i savjetodavne teme. U čitateljima se nastoji pobuditi želja za zdravim načinom života te ih savjetovati i pravilno usmjeravati.

Suradnja PHOENIX Farmacije s partnerima iz farmaceutske industrije na programu ADIVA iznimno je uspješna od samog početka i jedan je od važnih preduvjeta za njegovo održavanje i razvoj.

 

Vaš kontakt:

Hrvoje Barlović, mag.pharm.                                 

Marketing Manager  
                                                                           
E-mail:
h.barlovic@phoenix-farmacija.hr             

JESTE LI ZNALI?ADIVA programu u 2019. godini priključilo se preko 160 ljekarni diljem Hrvatske.


Zadovoljne korisnike programa vjernosti ADIVA ljekarnici su nagradili s više od 24.000 poklon-proizvoda iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti.