Category Management

PHOENIX Farmacija prva je pokrenula uslugu Category Managementa u hrvatskoj farmaceutskoj industriji i već petu godinu ovim suvremenim poslovnim alatom pruža podršku ljekarnama u organizaciji bezreceptnog ljekarničkog asortimana

Category Management strateški je poslovni alat koji definira i upravlja bezreceptnim kategorijama proizvoda, sukladno potrebama pacijenata, u svrhu povećanja poslovnih rezultata ljekarni. Provedeno je opsežno istraživanje tržišta u cijeloj Hrvatskoj, prema kojem su oblikovani temeljni ciljevi za podršku ljekarnama. Budući da je individualan i objektivan pristup osnova za izradu optimalnog rješenja svake pojedine ljekarne, za izradu planograma koristi se specijalizirani software – Spaceman Nielsen. Rezultat ovog pristupa novo je lice ljekarne, na zadovoljstvo svih njenih korisnika.Category Management usluga uključuje:

• izradu planograma za sedam namjenskih kategorija bezreceptnog asortimana
• projektnu dokumentaciju (analiza ljekarničkog prodajnog dijela, preporuke za poboljšanje)
• edukaciju ljekarničkog tima
• izradu planograma za pojedinačne / posebne namjenske kategorije u skladu s potrebama ljekarne.


Prednosti korištenja usluge Category Managementa PHOENIX Farmacije:

• pregledniji asortiman
• ugodan i poticajan ambijent za pacijenta
• brže donošenje odluke o kupnji
• podizanje kvalitete marketinških aktivnosti
• prepoznatljiv imidž ljekarne
• precizna analiza poslovnih podataka
• povećanje zadovoljstva pacijenata.

Vaš kontakt:Damir Grbeša, dipl. oec.
Category Manager

Tel.: +385 1 3650 177
E-mail: d.grbesa@phoenix-farmacija.hr

JESTE LI ZNALI?PHOENIX Farmacija d.o.o. danas zauzima oko 24% hrvatskog tržišta.


Više od 6.000 prepoznatljivih zelenih kutija PHOENIX Farmacije isporučuje se kupcima diljem Hrvatske svakog dana.


PHOENIX Grupa potiče međusobnu komunikaciju kroz europske projekte, sastanke, posjete i PHOENIX management akademiju pa zaposlenici PHOENIX Farmacije imaju pristup velikoj bazi znanja.