Konsignacije

Svojim konsignacijskim partnerima PHOENIX Farmacija nudi bolju opskrbu tržišta i daje na raspolaganje najsuvremeniji skladišni prostor

PHOENIX Farmacija ima potpisane konsignacijske ugovore sa više inozemnih partnera. Za potrebe konsignacijskog i predveleprodajnog poslovanja PHOENIX Farmacija raspolaže sa 1.850 paletnih mjesta, od kojih je oko 90 namijenjeno za skladištenje proizvoda na temperaturi od 2 do 8 °C.

Svojim konsignacijskim partnerima PHOENIX Farmacija, također, nudi uslugu prodaje robe drugim veledrogerijama u Hrvatskoj.

Konsignacijsko skladište nalazi se na adresi: Vukomerička bb, Velika Gorica.

Naši partneri:

 

 

 

               

 

 

Vaš kontakt:


Antoneta Perić, mag. pharm., univ. spec. oec.
Direktorica nabave

Tel.: +385 1 3652 426
E-mail: a.peric@phoenix-farmacija.hr

 

 

JESTE LI ZNALI?PHOENIX Grupa ima 36.300 zaposlenika.


PHOENIX Grupa surađuje s više od 200 farmaceutskih proizvođača.

PHOENIX Grupa opskrbljuje ljekarne i medicinske ustanove u 27 europskih država, a tržišni je lider u 10 zemalja.