Konsignacije

Svojim konsignacijskim partnerima PHOENIX Farmacija nudi bolju opskrbu tržišta i daje na raspolaganje najsuvremeniji skladišni prostor

PHOENIX Farmacija ima potpisane konsignacijske ugovore sa šest inozemnih partnera. Za potrebe konsignacijskog i predveleprodajnog poslovanja PHOENIX Farmacija raspolaže sa 1.500 paletnih mjesta, od kojih je oko 50 namijenjeno za skladištenje proizvoda na temperaturi od 2 do 8 °C.

Svojim konsignacijskim partnerima PHOENIX Farmacija, također, nudi uslugu prodaje robe drugim veledrogerijama u Hrvatskoj.

Konsignacijsko skladište nalazi se na adresi: Vukomerička bb, Velika Gorica.

Naši partneri:


Vaš kontakt:Dario Mitrić, mag. pharm.
Business development manager/Pharma service manager

Tel.: +385 1 3650 106
E-mail: d.mitric@phoenix-farmacija.hr

JESTE LI ZNALI?PHOENIX Grupa potiče međusobnu komunikaciju kroz europske projekte, sastanke, posjete i PHOENIX management akademiju pa zaposlenici PHOENIX Farmacije imaju pristup velikoj bazi znanja.


PHOENIX Grupa surađuje s više od 200 farmaceutskih proizvođača.


PHOENIX Grupa opskrbljuje ljekarne i medicinske ustanove u 26 europskih država, a tržišni je lider u 10 zemalja.