Podrška poslovanju ljekarne

Program podrške poslovanju ljekarne obuhvaća širok spektar usluga i marketinških aktivnosti s jasno postavljenim ciljem: partnerskim rješenjima do zadovoljnih pacijenata

U tu svrhu PHOENIX Farmacija kreirala je „Katalog usluga za unapređenje ljekarničkog poslovanja“ kako bi ljekarnama pružila mogućnost kreiranja ljekarničkog ambijenta koji odgovara suvremenim potrebama pacijenata.

Uz Category Management, koji predstavlja začetak novog poslovnog pristupa u mnogim hrvatskim ljekarnama, PHOENIX Farmacija pruža podršku i pomoću dodatnih usluga te poslovnih alata, kojima se ljekarnama žele osigurati svi potrebni elementi za postizanje kompetitivne prednosti i donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.U okviru kataloga usluga za unapređenje ljekarničkog poslovanja PHOENIX Farmacija je u mogućnosti ponuditi:

• uslugu organizacije i opremanja ljekarničkog prostora
• uslugu unapređenja prodajnih aktivnosti
• uslugu brendiranja ljekarne, odnosno isticanja identiteta ljekarne
• uslugu nabave ljekarničke opreme
• savjetodavnu uslugu analize poslovnih podataka.

Prednosti koje ljekarna ostvaruje korištenjem usluga za podršku poslovanju su:

• ugodan i poticajan ambijent za pacijenta
• podizanje kvalitete marketinških aktivnosti
• prepoznatljiv imidž ljekarne
• ljekarnička oprema dostupna na jednome mjestu
• precizna analiza poslovnih podataka
• povećanje zadovoljstva pacijenata.

Vaš kontakt:Manuela Javor, bacc. za odnose s javnošću
Category Management Representative

Tel.: +385 1 3650 138
E-mail: m.javor@phoenix-farmacija.hr

JESTE LI ZNALI?PHOENIX Farmacija d.o.o. danas zauzima oko 24% hrvatskog tržišta.


Više od 6.000 prepoznatljivih zelenih kutija PHOENIX Farmacije isporučuje se kupcima diljem Hrvatske svakog dana.


PHOENIX Grupa potiče međusobnu komunikaciju kroz europske projekte, sastanke, posjete i PHOENIX management akademiju pa zaposlenici PHOENIX Farmacije imaju pristup velikoj bazi znanja.