Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom

PHOENIX Farmacija d.o.o. jedna je od vodećih veledrogerija u Hrvatskoj i članica je PHOENIX Grupe, vodeće europske veledrogerije. Sa šest lokacija u Hrvatskoj opskrbljujemo naše klijente proizvodima iz kategorije lijekova i medicinskih proizvoda, dodataka prehrani, dječje hrane, hrane za posebne prehrambene potrebe, kemikalija te dijagnostičkog i laboratorijskog pribora.

Primjenom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2015, HRN EN ISO 14001:2015 i HRN EN ISO 50001:2012 te zahtjeva GDP - dobre prakse u prometu lijekova i medicinskih proizvoda na veliko i GMP - dobre proizvođačke prakse u sekundarnom opremanju lijekova želimo osigurati prvorazrednu razinu usluge sukladne zahtjevima i očekivanjima naših klijenata, partnera, dobavljača te zakonskim  zahtjevima.

Briga o pravovremenom i kvalitetnom ispunjavanju potreba i očekivanja naših  partnera i drugih zainteresiranih strana, briga o zaštiti okoliša, sprječavanju onečišćenja i negativnih utjecaja na okoliš, te racionalnoj potrošnji i upotrebi energije uz ispunjavanje naše misije „Isporučujemo zdravlje diljem Europe“ temelj su našeg poslovanja. Prevencija incidentnih situacija i trajno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom i energetskih performansi dio su naših svakodnevnih aktivnosti.

Politiku upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom ostvariti ćemo identifikacijom i praćenjem aspekata okoliša, kontinuiranim unapređenjem metoda za analizu podataka o vlastitoj potrošnji energenata, prepoznavanjem rizika i prilika poslovnih procesa te primjenom aktivnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti, nabavom energetski učinkovite opreme i transportnih vozila, te vođenjem brige o energetskoj učinkovitosti pri projektiranju novih ili zanavljanju postojećih prostora.

Potičemo individualne sposobnosti, potencijale i motivaciju svojih zaposlenika. Ulaganje u osposobljavanje i razvoj kompetencija naših zaposlenika te razvoj svjesnosti o sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom doprinosi unapređenju naših usluga, održivom razvoju poslovanja uz troškovnu efikasnost, povećanju zadovoljstva naših klijenata, partnera, dobavljača, zaposlenika i regulatornih tijela te pozitivnom utjecaju na cjelokupnu zajednicu. Veliku važnost dajemo etičnoj, partnerskoj i iskrenoj suradnji, kako međusobnoj, tako i suradnji s našim klijentima, partnerima i dobavljačima s kojima gradimo poslovne odnose uz razumijevanje vlastitog konteksta i njihovih potreba i očekivanja.

Temeljem ove politike upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom uprava donosi godišnje ciljeve čije ispunjavanje je stalna zadaća svih zaposlenika.

 

 


Jamin Huljaj, mag. pharm., predsjednik Uprave

Zagreb, 14.6.2019.

JESTE LI ZNALI?PHOENIX Grupa ima 36.300 zaposlenika.


PHOENIX Grupa surađuje s više od 200 farmaceutskih proizvođača.

PHOENIX Grupa opskrbljuje medicinske ustanove u 27 europskih država, a tržišni je lider u 10 zemalja.