1. Home
  2. /
  3. PHOENIX kvaliteta

PHOENIX kvaliteta

Kontinuirano unapređenje sustava upravljanja kvalitetom jedan je od ciljeva politike kvalitete PHOENIX Farmacije, a za provođenje je zadužen odjel Kvalitete

Nadzor usklađenosti poslovanja sa zahtjevima „Dobre proizvođačke prakse“ (GMP) u prometu lijekova na veliko i europskim GDP smjernicama provodi se neprestano, a PHOENIX Farmacija ove provjere prolazi s najboljim rezultatima.
Upravljanje kvalitetom provodi se kroz nadzor provedbe i stalno unapređenje internih procedura – „Standardnih operativnih postupaka“ (SOP). SOP, među ostalim, obuhvaćene su potpuno razrađene procedure za pregled, prijem i rukovanje proizvodima, distribuciju i transport, održavanje skladišnih prostora, edukaciju zaposlenika, interne audite, prijem, skladištenje i distribuciju proizvoda za klinička ispitivanja, upute za postupanje u hitnim situacijama, kao što su, na primjer, postupak u slučaju kvara hladne komore, postupak povlačenja robe iz prometa i slično. Standardni operativni postupci usklađeni su s važećim europskim GDP smjernicama, zahtjevima europske „Dobre proizvođačke prakse“ za lijekove (GMP) te nacionalnom regulativom.

Poslovanje konsignacijskog, kao i ostalih skladišta PHOENIX Farmacije, redovito kontroliraju naši principali u sklopu čijih audita dobivamo najviše ocjene.

Proizvodna dozvola i „Dobra proizvođačka praksa“ (GMP)

Za potrebe opremanja PHOENIX Farmacija je u suradnji sa stručnjacima iz područja „Dobre proizvođačke prakse“ osigurala i preuredila 254 m2 skladišta poslovnog centra Velika Gorica i usavršila ga u skladu sa zahtjevima za sekundarno opremanje lijekova pa je za potrebe opremanja termolabilnih proizvoda, tzv. hladnog lanca, osigurana hladna komora.

Sustav kvalitete i proizvodni prostor zadovoljili su kriterije inspekcije Agencije za lijekove i medicinske proizvode te je PHOENIX Farmaciji izdana proizvodna dozvola koja joj omogućuje:

• ugovorno opremanje lijekova te puštanje u promet i certifikaciju serije lijeka
• opremanje ispitivanih lijekova prema zahtjevima naručitelja
• fizičko mjesto uvoza i puštanje u promet lijekova iz trećih zemalja za nositelje odobrenja s područja Europske unije
• mogućnost opremanja lijekova različitih oblika (sterilni, nesterilni i biološki lijekovi) i uvjeta čuvanja (hladni lanac, ambijentalni uvjeti)
• interventni uvoz lijekova iz trećih zemalja.

Dozvole i certifikati

Dozvole za pojedine poslovne centre dostupne su na sljedećim linkovima:

ISO 9001 HRV
ISO 9001 ENG
ISO 14001 HRV
ISO 14001 ENG
ISO 50001
ISO 13485 ENG
ISO 13485 HRV


Sve dozvole i certifikati ujedno su dostupni i kroz Eudra GMDP bazu.

PHOENIX Farmacija zadovoljava najviše standarde poslovanja, stoga vas pozivamo da se uvjerite u razinu kvalitete koju osiguravamo svojim partnerima!

Vaš kontakt:

Andrijana Mojzeš
Quality Manager

Tel.: +385 1 3650 156
E-mail: A.Mojzes@phoenix-farmacija.hr