Kvaliteta

Kontinuirano unapređenje sustava upravljanja kvalitetom jedan je od ciljeva politike kvalitete PHOENIX Farmacije, a za provođenje je zadužen odjel Kvalitete.

Nadzor usklađenosti poslovanja sa zahtjevima ''Dobre proizvođačke prakse'' (GMP) u prometu lijekova na veliko i europskim GDP smjernicama provodi se neprestano, a PHOENIX Farmacija ove provjere prolazi s najboljim rezultatima. Upravljanje kvalitetom provodi se kroz nadzor provedbe i stalno unapređenje internih procedura – ''Standardnih operativnih postupak'' (SOP). SOP, među ostalim, obuhvaćene su potpuno razrađene procedure za pregled, prijem i rukovanje proizvodima, distribuciju i transport, održavanje skladišnih prostora, edukaciju zaposlenika, interne audite, prijem, skladištenje i distribuciju proizvoda za klinička ispitivanja, upute za postupanje u hitnim situacijama, kao što su, na primjer, postupak u slučaju kvara hladne komore, postupak povlačenja robe iz prometa i slično. Standardni operativni postupci usklađeni su s važećim europskim GDP smjernicama, zahtjevima europske ''Dobre proizvođačke praks'' za lijekove (GMP) te nacionalnom regulativom. Poslovanje konsignacijskog, kao i ostalih skladišta PHOENIX Farmacije, redovito kontroliraju naši principali u sklopu čijih audita dobivamo najviše ocjene.
img

Proizvodna dozvola i ''Dobra proizvođačka praks'' (GMP)

Za potrebe opremanja PHOENIX Farmacija je u suradnji sa stručnjacima iz područja ”Dobre proizvođačke praks” osigurala i preuredila 254 m2 skladišta poslovnog centra Velika Gorica i usavršila ga u skladu sa zahtjevima za sekundarno opremanje lijekova pa je za potrebe opremanja termolabilnih proizvoda, tzv. hladnog lanca, osigurana hladna komora.
Sustav kvalitete i proizvodni prostor zadovoljili su kriterije inspekcije Agencije za lijekove i medicinske proizvode te je PHOENIX Farmaciji izdana proizvodna dozvola koja joj omogućuje:

ugovorno opremanje lijekova te puštanje u promet i certifikaciju serije lijeka
opremanje ispitivanih lijekova prema zahtjevima naručitelja
fizičko mjesto uvoza i puštanje u promet lijekova iz trećih zemalja za nositelje odobrenja s područja Europske unije
mogućnost opremanja lijekova različitih oblika (sterilni, nesterilni i biološki lijekovi) i uvjeta čuvanja (hladni lanac, ambijentalni uvjeti)

Vaš kontakt

placeholder

Andrijana Mojzeš

Voditelj Kvalitete