1. Home
  2. /
  3. Zastupstva i ekskluzivne distribucije

Zastupstva i ekskluzivne distribucije

Kao zastupnik uglednih proizvođača, PHOENIX Farmacija svojim partnerima nudi istraživanje tržišta te marketinške i prodajne aktivnosti, a partnere s ekskluzivnom distribucijom podupire informiranjem kupaca o proizvodima, kao i promocijom

ZASTUPSTVA

PHOENIX Farmacija zastupnik je uglednih stranih i domaćih proizvođača. Partnerima nudimo cjelovitu uslugu koja podrazumijeva:

• istraživanje tržišta
• registraciju
• planiranje i pozicioniranje
• marketinške i prodajne aktivnosti
• potpuno pokrivanje prodajne mreže.

EKSKLUZIVNE DISTRIBUCIJE

U sklopu logističkog dijela usluga, PHOENIX Farmacija pruža potporu partnerima s ekskluzivnom distribucijom uz:

• informiranje kupaca o proizvodima
• izradu komercijalnih akcija
• distribuciju marketinških materijala
• promociju putem mailing liste.

Vaši kontakti:

Hrvoje Barlović, mag. pharm.
Marketing Manager

E-mail: h.barlovic@phoenix-farmacija.hr

Dario Mitrić, mag. pharm.
Business development and Pharma Services Manager
E-mail: d.mitric@phoenix-farmacija.hr