1. Home
  2. /
  3. Korporativna društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Corporate Social Responsibility (CSR), odnosno korporativna društvena odgovornost, objedinjuje i opisuje odgovornost tvrtke prema gospodarstvu, društvu, poslovnim partnerima, okolišu i zaposlenicima

CSR integrira brigu o društvu i ekologiji poslovanja te obvezuje tvrtku na održiv način vođenja poslovanja. CSR inicijativa PHOENIX Grupe započela je 2012. godine te je uključivala zemlje članice Tamro grupacije, a u 2013. godini priključile su se Njemačka, Austrija i Italija. Od 2014. godine u CSR inicijativi sudjeluju sve zemlje članice PHOENIX Grupe.

PHOENIX Grupa dio je globalne GRI inicijative (Global Reporting Initiative) gdje se jednom godišnje prikazuju i uspoređuju rezultati svih tvrtki na globalnoj razini. Rast i poduzetnički uspjeh neraskidivo su povezani s društvenom odgovornošću PHOENIX Grupe. Stoga je PHOENIX Grupa kao svoj cilj postavila integraciju načela održivosti u sve procese rada.

PHOENIX Grupa je svjesna svoje ekonomske, društvene i ekološke odgovornosti koja se primjenjuje u svakodnevnom poslovanju. Najvažnije teme iz tih područja prikazuju se u godišnjem izvješću:

  • ekonomski pokazatelji uspješnosti PHOENIX Grupe
  • očuvanje okoliša (potrošnja energije, goriva, zbrinjavanje svih vrsta otpada, s posebnim naglaskom na zbrinjavanje farmaceutskog otpada)
  • podaci o strukturi zaposlenika (dob, spol, obrazovanje), edukacija i razvoj zaposlenika, sati provedeni na radu, bolovanju, zadovoljstvo zaposlenika radom u tvrtki
  • antikorupcija, kodeks ponašanja
  • zadovoljstvo kupaca i poslovnih partnera
  • revizije (koje provode i državna tijela i naši dobavljači), certifikati
  • društvena odgovornost (humanitarni rad, donacije).

U 2015. godini prvi put je objavljen CSR izvještaj koji sadrži ključne pokazatelje uspješnosti svih zemalja članica PHOENIX Grupe. Ovaj se izvještaj objavljuje jednom godišnje, s podacima za prošlu poslovnu godinu i primjerima dobre prakse poslovanja iz različitih zemalja.

Sustainability_Report_2018/19

Sustainability_Report_2017/18