Održivo poslovanje

PHOENIX Grupa, kao jedan od vodećih pružatelja zdravstvene zaštite u Europi, ima misiju doprinijeti zdravlju i dobrobiti svih ljudi. Uostalom, mi isporučujemo zdravlje! Međutim, naša korporacijska odgovornost nadilazi tu misiju. Kao tvrtka, moramo osigurati da naš rast stvara vrijednost ne samo za nas, već i za društvo i okružje u kojem poslujemo.

 

Program održivosti

 U 2021. godini, PHOENIX Grupa pokrenula je novi program održivosti s fokusom na pet područja:

 

  • Zaštita klime

razvoj i provedba klimatske strategije

  • Višestruko korištenje proizvoda

predanost ponovnoj uporabi, smanjenju i recikliranju gdje god je to moguće

  • Odgovorni nabavni lanci

razvoj i uspostavljanje procesa koji integriraju dubinsku analizu i provjeru poštovanja ljudskih prava i zaštitu okoliša duž našeg lanca vrijednosti

  • Raznolikost, jednake mogućnosti i uključenost

promicanje društvene raznolikosti među zaposlenicima i rukovoditeljima

  • Društveni angažman

povezivanje naših donatorskih aktivnosti s našom osnovnom djelatnošću.

 

Naša područja odgovornosti

 

Pouzdana isporuka: Mnogi zaposlenici PHOENIX-a svakodnevno rade kako bi osigurali da lijekovi stignu do pacijenta neoštećeni. Vode računa o potrebi pažljivog rukovanja lijekovima, njihova skladištenja i transporta na odgovarajućoj temperaturi te redovitog provjeravanja roka valjanosti. Budući da se lijekovi nakon oštećenja pakiranja ili isteka roka valjanosti moraju zbrinuti kao opasni otpad, pažljivo rukovanje štiti i okoliš.

 

Uspjeh PHOENIX Grupe temelji se na odgovornom i zakonitom ponašanju duž cijelog nabavnog lanca. Očekujemo da i naši pružatelji usluga odgovorno vode svoje poslovanje. Naš Kodeks ponašanja za dobavljače uključuje zabranu dječjeg rada i prisilnog rada uz prava na pravednu plaću i slobodu udruživanja.

 

Zelenije poslovanje: PHOENIX Grupa želi minimizirati svoj utjecaj na okoliš – a njezine mjere za podršku ovom cilju uključuju smanjenje emisija koje proizlaze iz rada naših zgrada i transporta, izbjegavanje stvaranja otpada, kao i povećanje recikliranja materijala.

 

Jedan od naših glavnih zadataka bit će smanjenje emisije CO2 unutar PHOENIX Grupe. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, fokusirat ćemo se na mjere energetske učinkovitosti, nabavu električne energije iz obnovljivih izvora, vlastitu proizvodnju električne energije putem fotonaponskih sustava te prelazak na alternativne pogonske tehnologije poput e-mobilnosti.

 

Svakim danom sve bolji – zajedno: Vjerujemo da je jedini način da uspješno oblikujemo našu budućnost ravnopravan rad zajedno s našim zaposlenicima. Osnova za naš odnos temeljen na povjerenju nalazi se u korporacijskoj kulturi PHOENIX Grupe koja se usredotočuje na međusobni dijalog.

 

PHOENIX Farmacija, kao i cijela PHOENIX Grupa, nastoji igrati aktivnu ulogu u društvu. Za nas odgovornost znači korištenje naših vještina i resursa kako bismo dali pozitivan doprinos općem dobru, izvan okvira naše osnovne djelatnosti.

 

Izvješće o održivosti

Skladna interakcija između gospodarstva, okoliša i društvene odgovornosti bitan je temelj održivog poslovnog uspjeha. Kako bi se prikazali ključni pokazatelji uspješnosti svih članica PHOENIX Grupe, jednom godišnje objavljuje se izvještaj s podatcima za prošlu poslovnu godinu i primjerima dobre prakse poslovanja iz različitih zemalja.

Izvješće o održivosti 2021./22.