Bussiness to bussiness

  • WEBINAR
  • TELEMARKETING
  • BUSINESS INTELLIGENCE

Webinar je usluga audiovizualne online edukacije kojoj polaznici mogu pristupiti bilo kada i bilo gdje putem računala, tableta ili pametnih telefona. Od sredine 2022. godine dostupna je i mobilna aplikacija Doctrina. Prednost webinara je edukacija na daljinu što omogućava značajnu jednostavnost i mogućnost većeg broja polaznika, a istovremeno nudi istu kvalitetu kao i klasičan način edukacije uživo. Webinar se provodi u suradnji s farmaceutskim tvrtkama putem portala Doctrina, a cilj je obogatiti znanje i vještine zdravstvenih djelatnika i provoditi profesionalno usavršavanje. Bazu platforme Doctrina čini: 2400 farmaceuta, 1800 farmaceutskih tehničara u 920 ljekarni, 1500 liječnika opće prakse i specijalista. Prosječan postotak prikaza webinara iznosi 60 %, a prosječna ocjena polaznika iznosi 9,55. Edukacije također može bodovati Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska liječnička komora. Webinar komercijalnog karaktera aktivan je 14 – 21 dan te se preporučuje njegovo trajanje 7 – 8 minuta, dok edukativni webinari traju 60 minuta.

Telemarketing je jedan od glavnih instrumenata direktnog marketinga, istovremeno i alat marketinške komunikacije koji je danas od iznimne važnosti za dobre rezultate, unapređenje prodaje i promociju, pružanjem informacija o proizvodima, uslugama i novostima prema ljekarnama. Doseg je više od 900 ljekarnika.

Uslugu provode 24 operatera Customer Service Centra. U vrijeme trajanja kampanje od pet radnih dana, operateri su posvećeni samo jednom ugovornom partneru, a nakon završetka kampanje partneru se dostavljaju izvještaji o broju realiziranih poziva, analiza prodaje, popis klijenata kojima je poruka prenesena te analiza provedenih akcija. Usluga se prilagođava potrebama i preferencijama svakog partnera te predstavlja brz i učinkovit način prijenosa informacija.

Kontinuirano ulaganje u unapređenje dodatnih usluga

Budući da sama strategija rada PHOENIX Farmacije počiva na kontinuiranom unapređenju usluga za poslovne partnere; u kontekstu dodatnih usluga, PHOENIX BI usluga datira iz 2019. godine, kada je i sama usluga ugledala svjetlo dana.

Business Intelligence poslovni model

Ideja Business Intelligence poslovnog modela jest maksimalno iskorištenje podataka generiranih iz svakodnevnog poslovanja ljekarne (podatci o nabavi, zalihama, prodaji) u svrhu dobivanja vrijednih informacija na kojima će se temeljiti poslovne, operativne i strateške odluke korisnika tih informacija.

Kao korisnici BI usluga možemo se zapitati:

  • Kakav je trend naših poslovnih rezultata?
  • Kakva je naša pozicija na tržištu u odnosu na konkurenciju?
  • Ako su naši poslovni rezultati dobri, možemo li raditi još bolje?
  • Ako imamo negdje nekih problema, koji su uzroci i kako ih možemo otkloniti?
  • Ako nešto ne razumijemo, kako si to možemo objasniti?

Dakle, ideja cijelog BI koncepta počiva na korištenju dostupnih podataka iz ljekarni koji se analiziraju, a rezultati analize potom na jednostavan i razumljiv način prikazuju u obliku poslovnih izvještaja koji odgovaraju na gore navedena, i još niz drugih pitanja, pomoću alata za izvještavanje dostupnog putem bilo kojeg uređaja (osobnog računala, prijenosnog računala, mobitela).

Sami korisnici PHOENIX BI usluge su:

1) ljekarne uključene u PHOENIX BI program (cca njih 350)

2) partneri iz farmaceutske industrije.

Ljekarne koriste BI izvještaje u svrhu praćenja svojeg poslovanja pregledom nabave, prodaje i zaliha, uz koje im je omogućena analiza vlastitog poslovnog rezultata uz usporedbu istih podataka s ostatkom tržišta. Pojednostavljeno rečeno, ljekarna dobiva dodatnu dimenziju i kontekst svoje dosadašnje poslovne analitike jer joj informacije koje dobiva iz PHOENIX BI izvještaja daju i informaciju jesu li druge ljekarne koje su u okružju generirale bolje ili lošije rezultate.

S druge strane, partneri iz farmaceutske industrije imaju mogućnost pregledavanja podataka za cijelo tržište – podataka iz vlastitog portfolija i konkurencije.

Vrijednost podataka leži u činjenici da sama baza predstavlja cca 34 % tržišta po tržišnoj vrijednosti ljekarni koje su uključene u PHOENIX BI program, odličnu geografsku disperziju ljekarni i zastupljenost u svim županijama te mogućnost pregleda podataka na dnevnoj razini.

Uzimajući u obzir da je tržište unutar kojeg djelujemo vrlo turbulentno te podložno brzim promjenama tržišnih zahtjeva i trendova, i sama strategija kontinuiranog unapređenja našeg PHOENIX BI poslovnog koncepta prilagođava se upravo takvom tržišnom okružju.