1. Home
  2. /
  3. Konsignacije

Konsignacije

Svojim konsignacijskim partnerima PHOENIX Farmacija nudi bolju opskrbu tržišta i daje na raspolaganje najsuvremeniji skladišni prostor

PHOENIX Farmacija ima potpisane konsignacijske ugovore sa više inozemnih partnera. Za potrebe konsignacijskog i predveleprodajnog poslovanja PHOENIX Farmacija raspolaže sa 1.850 paletnih mjesta, od kojih je oko 90 namijenjeno za skladištenje proizvoda na temperaturi od 2 do 8 °C.

Svojim konsignacijskim partnerima PHOENIX Farmacija, također, nudi uslugu prodaje robe drugim veledrogerijama u Hrvatskoj.

Konsignacijsko skladište nalazi se na adresi: Vukomerička bb, Velika Gorica.

Naši partneri:

Vaš kontakt:

Antoneta Perić, mag. pharm., univ. spec. oec.
Direktorica nabave

Tel.: +385 1 3652 426
E-mail: a.peric@phoenix-farmacija.hr