1. Home
  2. /
  3. Prijenos vrijednosti

Prijenos vrijednosti

PHOENIX Farmacija d.o.o. kao ovlašteni predstavnik nositelja odobrenja tvrtke ORION CORPORATION, Orionintie 1, Espoo, u potpunosti podupire ciljeve EFPIA Kodeksa o javnom objavljivanju podataka te se zauzima za transparentan odnos farmacetuske industrije sa zdrastvenim organizacijama i zdrastvenim radnicima. (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations, EFPIA). 

ŠTO JE EFPIA KODEKS ?

EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka  je službeni kodeks ponašanja koji zahtjeva da svi proizvođači lijekova, koji su članovi EFPIA-e  objavljuju podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Tvrtka ORION CORPORATION nije članica EFPIA-e, ali poštuje njezina pravila.

Opširnije informacije o EFPIA Kodeksu, možete pronaći na mrežnim stranicama EFPIA-e:

http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2

Objavljuju se podaci u ukupnoj prenesenoj vrijednosti pojedinačnom zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj ustanovi.

Zakon o zaštiti osobnih podataka obvezuje tvrtku na dobivanje pristanka od svakog zdravstvenog radnika prije objave njegova imena s povezanim prijenosima vrijednosti. Suglasnost zdravstvenog radnika odrednica je na temelju koje se prijenosi vrijednosti objavljuju. U slučaju dobivanja suglasnosti, svi se prijenosi vrijednosti objavljuju pod imenom i prezimenom zdravstvenog radnika. Ako se suglasnost ne ishodi, prijenos vrijednosti objavit će se u skupnom izvješću, bez otkrivanja podatka o identitetu primatelja. Suglasnost je dobrovoljna i može se povući u bilo koje doba.

PHOENIX Farmacija d.o.o. će jednom godišnje objavljivati podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Svi podaci o prijenosima vrijednosti prikupljeni tijekom jedne kalendarske godine objavit će se najkasnije do 30. lipnja iduće kalendarske godine.

DEFINICIJE PRIMATELJA PRIJENOSA VRIJEDNOSTI

Sukladno EFPIA Kodeksu, pod pojmom zdravstvenog radnika podrazumijevamo liječnika, stomatologa, pripadnika ljekarničke ili sestrinske struke, ali i sve osobe koje u obavljanju svojih profesionalnih aktivnosti mogu propisivati, kupovati, nabavljati te obavljati opskrbu ili izdavati lijekove. Zdravstvena organizacija je bilo koja pravna osoba koja se bavi zdravstvenom, medicinskom ili znanstvenom djelatnošću u obliku udruge ili organizacije, primjerice bolnica, klinika ili stručno društvo putem kojeg jedan ili više zdravstvenih radnika pružaju usluge.

VRSTE PRIJENOSA VRIJEDNOSTI KOJE SE MORAJU OBJAVITI

Prijenos vrijednosti u korist zdrastvenih radnika, obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima :

  • troškovi kotizacija za registraciju na stručnim sastancima
  • troškovi putovanja i smještaja
  • iznos naknada za usluge zdrastvenih radnika

Prijenos vrijednosti u korist zdrastvenih  organizacija, obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima:

  • donacije i bespovratna sredstva
  • kotizacije
  • ugovore o sponzorstvu
  • troškove puta i smještaja
  • naknade za usluge

Podaci o prijenosima vrijednosti 2018.xlsx

Podaci o prijenosima vrijednosti 2019.xlsx

podaci-o-prijenosima-vrijednosti-2020.xlsx