Djelatnost

Nastala je 2004. godine spajanjem Medifarm-Velebita d.d. i Farmacije d.d. u vlasništvu PHOENIX-a, a danas zauzima oko 24% hrvatskoga tržišta. Tvrtka ima pet distribucijskih centara: u Zagrebu, gdje je i njeno sjedište, u Velikoj Gorici, Osijeku, Rijeci i Solinu. Ukupno ima oko 300 zaposlenika.

Uz lijekove, dodatke prehrani i medicinske proizvode, PHOENIX Farmacija d.o.o. u svom prodajnom programu ima i kozmetiku, zamjensko mlijeko i dječju hranu, hranu za posebne prehrambene potrebe, kemikalije te dijagnostičke proizvode i laboratorijski pribor.

Od dolaska na tržište tvrtka razvija dodatne usluge za proizvođače iz farmaceutske industrije i ljekarne nastojeći svojim partnerima olakšati poslovanje i time im osigurati tržišnu stabilnost i rast.

Dodatne usluge

icon Za ljekarne

PHOENIX Farmacija, osim logističkih usluga, ljekarnama nudi i dodatne usluge, kao što su:

 • sudjelovanje u ADIVA programu u okviru kojeg se provode različite marketinške aktivnosti
 • uslugu Category Managementa
 • druge dodatne usluge za podršku poslovanju.
icon Za dobavljače

Osim prodaje i distribucije proizvoda, PHOENIX Farmacija partnerima iz farmaceutske industrije nudi i specifične usluge poput interventnog uvoza, uvoza lijekova na liječnički recept, logističke usluge u organizaciji kliničkih istraživanja. Također, kao podršku svom poslovanju partneri mogu odabrati jednu od nekoliko dodatnih usluga koje PHOENIX Farmacija trenutačno ima u svojoj ponudi:

 • donacije i bespovratna sredstva
 • kotizacije
 • ugovore o sponzorstvu
 • troškove puta i smještaja
 • naknade za usluge

Posebna grana djelatnosti unutar tvrtke je i trgovina veterinarskim i stočarskim proizvodima, a u tom segmentu PHOENIX Farmacija zauzima vodeće mjesto na hrvatskom tržištu.

Jeste li znali?

icon

Zahvaljujući optimizaciji poslovnih procesa narudžbe kupaca obrađuju se za manje od 30 minuta.

icon

U odjelima skladišta i dostave 160 zaposlenika brine se o prijemu robe, skladištenju, obradi narudžbi kupaca i pouzdanoj dostavi.

icon

Više od 6.000 prepoznatljivih zelenih kutija dnevno isporučuje se kupcima diljem Hrvatske.

Odgovornost

PHOENIX Grupa je svjesna svoje ekonomske, društvene i ekološke odgovornosti koja se primjenjuje u svakodnevnom poslovanju. Najvažnije teme iz tih područja prikazuju se u godišnjem izvješću:

 • ekonomski pokazatelji uspješnosti PHOENIX Grupe
 • očuvanje okoliša (potrošnja energije, goriva, zbrinjavanje svih vrsta otpada, s posebnim naglaskom na zbrinjavanje farmaceutskog otpada)
 • podaci o strukturi zaposlenika (dob, spol, obrazovanje), edukacija i razvoj zaposlenika, sati provedeni na radu, bolovanju, zadovoljstvo zaposlenika radom u tvrtki
 • antikorupcija, kodeks ponašanja
 • zadovoljstvo kupaca i poslovnih partnera
 • revizije (koje provode i državna tijela i naši dobavljači), certifikati
 • društvena odgovornost (humanitarni rad, donacije).

Vaš kontakt

placeholder

Marija Berta, mag. pharm.

Voditelj kvalitete/ Odgovorna osoba za puštanje serije lijekova u promet

Vrste prijenosa vrijednosti koje se moraju objaviti

Prijenos vrijednosti u korist zdrastvenih radnika, obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima:
 • troškovi kotizacija za registraciju na stručnim sastancima
 • troškovi putovanja i smještaja
 • iznos naknada za usluge zdrastvenih radnika
Prijenos vrijednosti u korist zdrastvenih organizacija, obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima:
 • donacije i bespovratna sredstva
 • kotizacije
 • ugovore o sponzorstvu
 • troškove puta i smještaja
 • naknade za usluge

Što je EFPIA Kodeks?

 • Opširnije informacije o EFPIA Kodeksu, možete pronaći na mrežnim stranicama EFPIA-e: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2
  Objavljuju se podaci u ukupnoj prenesenoj vrijednosti pojedinačnom zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj ustanovi.
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka obvezuje tvrtku na dobivanje pristanka od svakog zdravstvenog radnika prije objave njegova imena s povezanim prijenosima vrijednosti. Suglasnost zdravstvenog radnika odrednica je na temelju koje se prijenosi vrijednosti objavljuju.
contact img

Osijek

Poslovni centar Osijek raspolaže sa 1.700 m2 skladišnog prostora moderniziranog 2005. godine. Dnevno se obrađuje više od 300 narudžbi kupaca i proizvodi se distribuiraju putem 19 dostavnih linija. Dostava kupcima na području Osijeka i šire okolice obavlja se više puta dnevno. U poslovnom centru Osijek trenutačno rade 23 zaposlenika.

PHOENIX Farmacija d.o.o.Vinkovačka 61a, 31 000 Osijek, Hrvatska

Poslovni centri

PHOENIX Farmacija posluje na pet lokacija: u Zagrebu, gdje je ujedno i sjedište tvrtke, u Velikoj Gorici, Osijeku, Rijeci i Solinu

Razmišljamo zajedno globalno – djelujemo lokalno! Napredak ostvarujemo primjenjujući uspješne koncepte u mnogim zemljama. Za prednost pred konkurencijom odlučujuća je, naime, konstruktivna suradnja na razini cijele Europe. Kontinuirano izgrađujemo svoj koncept razmjene najboljih praksi te potičemo promišljanje koje prelazi granice pojedinog sektora, a istovremeno smo vrlo usko povezani s tržištem, što nam omogućuje da fleksibilno i brzo reagiramo na specifične zahtjeve pojedinog lokalnog tržišta.

Svoje djelovanje prilagođavamo potrebama klijenata, jer njihov uspjeh i zadovoljstvo doprinose našem uspjehu. Izvrsnost usluge glavni je čimbenik našeg uspjeha. To, s jedne strane, znači kako u našem svakodnevnom radu težimo najvišoj mogućoj razini kvalitete, dok smo, s druge strane, izrazito svjesni troškova. Svoju ekološku i društvenu odgovornost shvaćamo vrlo ozbiljno.

CSR izvještaj

U 2015. godini prvi put je objavljen CSR izvještaj koji sadrži ključne pokazatelje uspješnosti svih zemalja članica PHOENIX Grupe. Ovaj se izvještaj objavljuje jednom godišnje, s podacima za prošlu poslovnu godinu i primjerima dobre prakse poslovanja iz različitih zemalja.

Tržišna prisutnost

Vizija PHOENIX Grupe je biti najbolji integrirani pružatelj zdravstvenih usluga – gdje god se nalazila. To znači da PHOENIX Grupa za svaku skupinu partnera može ponuditi najbolji mogući spektar usluga i proizvoda kroz cjelokupni opskrbni lanac.

27 država u kojima PHOENIX posluje

Njemačka, BiH, Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Italija, Latvija, Litva, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Austrija, Poljska, Švedska, Švicarska, Srbija, Slovačka, Češka, Mađarska, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Rumunjska

Tržišni lider

Tržišni lider u 13 zemalja

Broj distributivnih centara

164

Broj kupaca

više od 60.000

Broj proizvoda

cca 140.000

Dobavljači

više od 200

Broj zaposlenih

36.300 (financijska godina 2017./2018.)

Prihod

24,9 milijarde eura (financijska godina 2017./2018.)

Tvrtke koje pripadaju PHOENIX Grupi imaju jaku i sigurnu lokalnu tržišnu prisutnost te svojim partnerima, farmaceutskim proizvođačima, omogućuju da iskoriste iskustvo, stručnost i poznavanje specifičnosti pojedine regije u kojoj članice Grupe posluju.

Dozvole i certifikati

 • Proizvodne dozvole
 • Dozvole za promet lijekovima na veliko
 • GDP certifikat
 • ISO certifikati

Dozvole za pojedine poslovne centre dostupne su na sljedećim linkovima:

 

Svoje riječi provodimo u djela. Partneri se mogu pouzdati u naše usluge koje udovoljavaju najvišim standardima kvalitete. Potičemo individualne sposobnosti, potencijale i motivaciju svojih zaposlenika, što nam omogućuje da kontinuirano poboljšavamo usluge koje pružamo svojim partnerima. Konstruktivna suradnja izvan nacionalnih granica i primjena uspješnih koncepata pridonosi postizanju odlučujuće prednosti u odnosu na konkurenciju. Pouzdan smo sugovornik o svim pitanjima u svezi sa zdravljem diljem Europe. Veliku važnost dajemo partnerskoj i iskrenoj suradnji, kako međusobnoj, tako i suradnji s našim klijentima i partnerima. Naša stabilna struktura dioničara omogućuje nam primjenu održive strategije poslovanja.

ADIVA ljekarnici polaze tečajeve stručnog usavršavanja koji im omogućuju stjecanje najnovijih stručnih saznanja o raznim tegobama i bolestima te vještina u svrhu razvoja dodatnih ljekarničkih usluga i kvalitetnijeg savjetovanja pacijenata. S ciljem veće sigurnosti pacijenata te jačanja uloge i važnosti ljekarnika u preventivnom djelovanju na očuvanje zdravlja građana, ADIVA ljekarne provode savjetodavne programe za pacijente.

Standardi poslovanja

Trenutno važeći standardi poslovanja PHOENIX Farmacije su:

Svi zaposleni redovno se educiraju o navedenim standardima kroz pravilnike koji su dostupni na postavljenim poveznicama i ponosimo se time da možemo biti pouzdan partner svim našim klijentima.
Svako nepoštivanje bilo kojeg od navedenih pravilnika biti će sankcionirano od strane PHOENIX Farmacije. U slučaju da smatrate kako je bilo koji od standarda poslovanja prekršen ili imate pitanja vezana uz ovu temu, budite slobodni javiti se osobi odgovornoj za standarde poslovanja na email s.cesljas@phoenix-farmacija.hr

Proizvodna dozvola i „Dobra proizvođačka praksa“ (GMP)

Za potrebe opremanja PHOENIX Farmacija je u suradnji sa stručnjacima iz područja „Dobre proizvođačke prakse“ osigurala i preuredila 254 m2 skladišta poslovnog centra Velika Gorica i usavršila ga u skladu sa zahtjevima za sekundarno opremanje lijekova pa je za potrebe opremanja termolabilnih proizvoda, tzv. hladnog lanca, osigurana hladna komora.

Sustav kvalitete i proizvodni prostor zadovoljili su kriterije inspekcije Agencije za lijekove i medicinske proizvode te je PHOENIX Farmaciji izdana proizvodna dozvola koja joj omogućuje:

ugovorno opremanje lijekova te puštanje u promet i certifikaciju serije lijeka
opremanje ispitivanih lijekova prema zahtjevima naručitelja
fizičko mjesto uvoza i puštanje u promet lijekova iz trećih zemalja za nositelje odobrenja s područja Europske unije
mogućnost opremanja lijekova različitih oblika (sterilni, nesterilni i biološki lijekovi) i uvjeta čuvanja (hladni lanac, ambijentalni uvjeti)
interventni uvoz lijekova iz trećih zemalja