1. /
  2. UPRAVA

Uprava

Jasmin Huljaj, predsjednik Uprave PHOENIX Farmacije d.o.o.

Tomislav Kulić, član Uprave za logistiku i financije