Zaštita osobnih podataka

Zaštita podataka u PHOENIX Grupi

PHOENIX grupa shvaća zaštitu i sigurnost podataka svojih zaposlenika, poslovnih partnera i klijenata ozbiljno. Kao takva, PHOENIX grupa je ustanovila snažne politike i procedure zaštite podataka u svih 26 europskih zemalja u kojima radi. PHOENIX grupa je ugradila mjere za zadovoljavanje zahtjeva Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka(u EU/EEP zemljama), lokalnih zakona i odredbi.
PHOENIX grupa je imenovala službenike za zaštitu podatka i lokalne koordinatore za zaštitu podataka u svih 26 zemalja. Oni su odgovorni za nadgledanje sukladnosti sa svim relevantnim odredbama koje se tiču zaštite podataka.
PHOENIX grupa je razvila module edukacije za zaštitu podataka za svoje zaposlenike da bi podigli svijest o ovom važnom pitanju i da bi osigurali da su svi zaposlenici svjesni svojih odgovornosti.

Sustav prijave

PHOENIX grupa je ustanovila mrežni sustav prijave koji je dizajniran da bi omogućio našim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima i trećim stranama jednostavan sustav kojim se mogu prijaviti povrede osobnih podataka ili sumnja da je došlo do povrede osobnih podataka. Od svih se naših zaposlenika očekuje prijava povrede odmah i bez nepotrebne odgode, kao što je određeno našom politikom o zaštiti podataka. Ova se izvješća uzimaju ozbiljno i pregledavaju i rješavaju redovno i koriste za poboljšanje zaštite osobnih podataka.
Ako imate bilo kakva pitanja vezana za osobne podatke, molimo da kontaktirate svog lokalnog službenika za zaštitu podataka
Silvija Češljaš:
Mobitel: 0038598 268 567
E mail: dpo@phoenix-farmacija.hr
U bilo kojem trenutku možete pristupiti alatu za prijavu putem:
https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/

Često postavljana pitanja za sustav prijave

Kada trebam prijaviti povredu osobnih podataka?

PHOENIX grupa ima obavezu obavijestiti nadzorno tijelo unutar 72 sata od saznanja o povredi osobnih podataka. Iz tog razloga, sve je povrede potrebno prijaviti bez odgode putem mrežnog alata za prijavu.
Kakve se povrede trebaju prijaviti i kako?Sve povrede se trebaju prijaviti timu za zaštitu podataka putem mrežnog alata za prijavu.


Što je povreda osobnih podataka?

Povrede osobnih podataka su bilo koji događaji u kojima je došlo ili je moglo doći do slučajnog ili namjernog gubitka osobnih podataka (elektroničkih ili papirnih) ili uništenja podataka ili neovlaštenog pristupa podacima (npr. gubitak ili krađa laptopa, pametnog telefona, papirnog zapisa, recepata).


Što se događa nakon što podnesem izvješće?

Tim za zaštitu podataka će pregledati izvješće o povredi i kontaktirati Vas za daljnje podatke ili, prema potrebi, pomoći s djelovanjem nakon povrede.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA je dostupan u elektronskoj verziji na uvid svim zaposlenicima i poslovnim partnerima.