O nama


PHOENIX Farmacija d.o.o. jedna je od vodećih veledrogerija u Hrvatskoj i članica je PHOENIX Grupe, vodeće europske veledrogerije. Tvrtka osigurava isporuku lijekova i medicinskih proizvoda mnogobrojnim segmentima unutar sustava zdravstvene zaštite: ljekarnama, bolnicama, domovima zdravlja i medicinsko-dijagnostičkim laboratorijima.

> Saznaj više

ADIVA

 
ADIVA je jedinstveni marketinško-poslovni koncept namijenjen ljekarnama koji je PHOENIX Farmacija pokrenula 2010. godine. Od samog početka, ADIVA programom promovira se ljekarnička skrb, osnažuje uloga ljekarnika u preventivnom djelovanju na zdravlje građana te se istodobno jača povjerenje pacijenata prema ljekarnicima.

> Saznaj više

PHOENIX All-In-One
Vizija PHOENIX Grupe, vodeće veledrogerije u Europi, jest postati najbolji integrirani pružatelj zdravstvenih usluga u svim zemljama u kojima posluje. Pod nazivom All-in-One, PHOENIX Grupa pokrenula je koncept koji farmaceutske proizvođače približava njihovim krajnjim korisnicima.

> Saznaj više